Літаратурна-крытычныя матэрыялы Карамазава Віктара Філімонавіча:

1.    27 чэрвеня – 70 год з дня нараджэння (1934) В. Ф. Карамазава, пісьменніка // Новыя кнiгi: па старонках беларускага друку. – 2004. – № 5.
2.    Анискович, В. Восхождение : [о творчестве Виктора Карамазова] / В. Анискович // Неман. – 1974. – № 3. – С. 176—180.
3.    Арцем'еў, В.  Шлях да твора / В. Арцем'еў // Лiтаратура і мастацтва. – 2008. – № 16. – С. 13.
4.    Бельскi, А.  Выпрабаванне смерцю i чалавечнасцю : вайна ў Афганiстане i лiтаратура / А. Бельскі // Роднае слова. – 1990. – № 7.
5.    Бельскі, А. Чулае сэрца сучасніка : [пра творчасць В. Карамазава] / Алесь Бельскі // Дзікі голуб : зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі ; укладанне Мікола Мінзер. – Мінск, 2011. – С. 58—62.
6.    Брадзіхіна, А. Паміж воляй і доляй : [пра новы раман Віктара Карамазава "Мастак і парабкі"] / Ала Брадзіхіна // Літаратура і мастацтва. – 2012. – 24 жніўня. – С. 6.
7.    Бугаёў, Д. “З даверам да чытача” : [аб творчасці В. Карамазава] / Д. Бугаёў // Полымя. – 1990. – № 2. – С. 206—211.
8.    Бысаў, В. На плыні жыцця : [да 60-годдзя В. Карамазава] / В. Бысаў // Ленінскі кліч. – 1994. – 18 жніўня.
9.    Бязлепкіна, А. Чалавек прыгону : [раман Віктара Карамазава "Мастак і парабкі"] / А. Бязлепкіна // Звязда. – 2012. – 14 сакавіка. – С. 8.
10.    Варанько, К. Матэрыял да вывучэння тэмы "Беларуская літаратура на сучасным этапе" ў ХІ класе : [творчасць В.Карамазава] / К. Варанько // Беларуская мова i лiтаратура. – 2012. – № 6. – С. 34—44.
11.    Вештарт, Г. Моўныя здабыткі Віктара Карамазава : [паводле рамана "Мастак і парабкі"] /  Г. Вештарт // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 56—57.
12.    Віктар Карамазаў // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т. 4. Кн. 1. 1966—1985. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – С. 571—593.
13.    Вяртанне да вытокаў : [пра кнігу В. Карамазава "Дзень Барыса і Глеба"] // Ламека, Л. Сучасная беларуская літаратура / Л. А. Ламека. – Мінск : Сучаснае слова, 1998. – С. 155.
14.    Далецкі, У. Сустрэча з пісьменнікам В. Карамазавым / У. Далецкі // Ленінскі кліч. – 1994. – 9 кастрычніка.
15.    Дзмітрыеў, С. "Крыж на зямлі і поўня ў небе" : [пра пісьменніка-земляка В. Карамазава] / С. Дзмітрыеў // Кричевская жизнь. – 2012. – 26 верасня. –С. 3.
16.    Дзягцяр, А. Апантанасць мастака : [аб творчасці В. Карамазава] / А. Дзягцяр // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 19 чэрвеня.
17.    Дом на гары // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 25 чэрвеня. – С. 12.
18.    Дудзінская, Д. Залежнасць свету ад душэўнага зместу героя : [аповесць “Пагоннік” В. Карамазава] / Д. Дудзінская // Роднае слова. – 2002. – № 12.
19.    Дудзінская, Д. Шлях народа і дарогі цывілізацыі : [раман “Бежанцы” В. Карамазава] / Д. Дудзінская // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 9.
20.    Жардзецкая, А. Экалагічныя праблемы ў сучаснай беларускай прозе : на прыкладзе твораў Івана Пташніка, Віктара Казько, Алеся Жука, Віктара Карамазава / А. Жардзецкая // Роднае слова. – 2008. – № 12. – С. 28.
21.    Заламай, С. Вока мастака : вядомаму беларускаму празаіку і мастаку, журналісту, ветэрану "Звязды" Віктару Карамазаву – 80 гадоў / Сяргей Заламай // Звязда. – 2014. – 28 чэрвеня. – С. 6.
22.    Иванов, В. В природе – источник нашей жизни и духовности / В. Иванов // Зямля i людзi. – 2008. – 19 лістапада. – С. 15.
23.    Іваноў, В. "Крыж на зямлі і поўня ў небе" : [урок-эсэ па аповесці Віктара Карамазава, прысвечанай Вітольду Бялыніцкаму-Бірулю] // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 99—100.  
24.    Іваноў, В. "Крыж на зямлі і поўня ў небе" / В. Іваноў // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 99—100.
25.    Карамазаў Віктар // Беларускія пісьменнікі (1917–1990) : даведнік / складальнік А. К. Гардзіцкі ; навуковы рэдактар А. Л. Верабей. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – С. 260—261.
26.    Карамазаў Віктар // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы АН Рэспублікі Беларусь Беларуская Энцыклапедыя ; рэдкалегія: І. Э. Багдановіч [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1992–1995. – Т. 3 : Івашын – Кучар. – 1994. – С. 156—158.
27.    Карамазаў, В. Макі : [звесткі аб аўтары] / В. Карамазаў // Роднае слова. – 2008. – № 8. – С. 103—105.
28.    Карнялюк, К. “Жыццё непаўторнае і багатае” : [пра земляка-празаіка В. Карамазава] / К. Карнялюк // Ленінскі кліч. – 1997. – 22 кастрычніка.
29.    Локун, В. Кругі жыцця : [аб творы В. Карамазава “Аброчны крыж”] / В. Локун // Полымя. – 1995. – № 10.
30.    Міхайловская, А. Апавяданне “Дзяльба кабанчыка” В. Карамазава / А. Міхайлоўская // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 58.
31.    Мянькоў, Ю.  Віктар Карамазаў. "Дзяльба кабанчыка" : урок беларускай літаратуры (VIII клас) /  Юрый Мянькоў //  Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 63—64.
32.    Навагродская, Н. Сумленне і адказнасць мастака : [штрыхі да творчага партрэта В. Карамазава] / Н.Навагродская // Роднае слова. – 1994. – № 6. – С. 13—18.
33.    Навумчык, М. Вывучэнне апавядання Віктара Карамазава "Дзяльба кабанчыка" : [тэставае заданне, VІІІ клас] / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 8. – С. 33—36.
34.    Патапенка, В. З вясною па жыцці / В. Патапенка // Лiтаратура і мастацтва. – 2009. – 31 ліпеня. – С. 13.
35.    Праскаловіч, В. Чалавек і свет прыроды : [вывучэнне твораў В. Карамазава ў ІХ класе] / В. Праскаловіч // Роднае слова. – 1998. – № 12. – С. 61.
36.    Прохар, М. Хварэе прырода – хварэе душа / М. Прохар // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 14—17.
37.    Прохар, М. Экалогія прыроды і экалогія душы : Чарнобыль у творчасці Віктара Казько, Івана Пташнікава, Віктара Карамазава / М. Прохар // Полымя. – 2007. – № 4. – С. 194—209.
38.    Пяткевіч, А. Свет празаіка : [штрыхі да творчага партрэта В. Карамазава] / А. Пяткевіч // Літаратура і мастацтва. – 1991. – 1 сакавіка.
39.    Розанаў, М. Такі ў яго лёс : [пра В. Карамазава] / М. Розанаў // Ленінскі кліч. – 1993. – 18 жніўня.
40.    Сычова, С. Узаемадачыненні свету людзей і свету прыроды ў  нацыянальным характары беларуса : [на матэрыяле прозы Віктара Карамазава] / С. Сычова // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 10—13.
41.    Тычына, М. Курапаты – Хатынь – Чарнобыль : [савецкая гісторыя ў люстэрку літаратуры. В. Карамазаў Раман “Бежанцы”] / М. Тычына // Роднае слова. – 1994. – № 3.
42.    Шасцярэнь, У. Падарожжа па мёртвых і яшчэ жывых вёсках Магілёшчыны : [пра аповесць Віктара Карамазава “Краем белага шляху”] / У. Шасцярэнь // Магілёўская даўніна. – 1994. – № 1. – С. 107—113.