Творы Карамазава Віктара Філімонавіча:

1.    Карамазаў, В. "Мой голас... у веку наступным пачуецца" : [да 75-годдзя з дня нараджэння Міхася Стральцова] / В. Карамазаў // Звязда. – 2012. – 14 лютага. – С. 7.
2.    Карамазаў, В. “Мой брат духоўны...” : [споведзь мастака] / В. Карамазов // Полымя. – 2001. – № 11. – С. 3—52.
3.    Карамазаў, В. Аброчны крыж : [аповесці, апавяданні] / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – 382 с.
4.    Карамазаў, В. Антон : аповесць-эсэ ў стылі рэтра / В. Карамазаў. – Мінск : Про Хрысто. – 2005. – 68 с. + 38 л. іл.
5.    Карамазаў, В. Антон Бархаткоў / Віктар Карамазаў. – Мінск, 2005.
6.    Карамазаў, В. Бабушкіны вітражы / В. Карамазаў // Вясёлка. – 1997. – № 2.
7.    Карамазаў, В. Бежанцы : раман / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура. – 1993. – 287 с.
8.    Карамазаў, В. Брама : аповесць / В. Карамазаў. – Мінск : Кнігазбор. – 2006. – 128 с.
9.    Карамазаў, В. Выбраныя творы : у 2 т. Т. 1. Бежанцы : раман ; Краем Белага Шляху. Дзень Барыса и Глеба : аповесці / В. Ф. Карамазаў / Прадмова М. П. Васючэнкі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1997.
10.    Карамазаў, В. Вясёлка сярод зімы : падарожжы : [для старэйшага школьнага узросту] / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура. – 1978. – 160 с.
11.    Карамазаў, В. Галуба / Вiктар Карамазаў. – Мінск : Юнацтва, 1996.
12.    Карамазаў, В. Гарачая кроў Джота / В. Карамазаў // Апавяданне–2005 / укладанне А. Бадака. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. – С. 141—146.
13.    Карамазаў, В. Гарэла свечачка. Мой брат духоўны. Дзяльба кабанчыка  /  Вiктар Карамазаў // Беларуская літаратурная спадчына : анталогія : у 2 кн. Кн. 2. – Мінск, 2011. – С. 284—314.
14.    Карамазаў, В. Гарэла свечка ў акне : аповесць / В. Карамазаў // Полымя. – 1991. – № 6. – С. 3.
15.    Карамазаў, В. Гаўрыiл Вашчанка / В. Карамазаў. – Мінск, 2005.
16.    Карамазаў, В. Глядзіце ў вочы лемуру : аповесць-эсэ / В. Карамазаў : [для стэйшага школьнага узросту]. – Мінск : Юнацтва. – 1989. – 127 с.
17.    Карамазаў, В. Дзень Барыса і Глеба / В. Ф. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
18.    Карамазаў, В. Дзяльба кабанчыка / В. Ф. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
19.    Карамазаў, В. Дома /  В. Ф.Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура,  1984.
20.    Карамазаў, В. Жавароначкам бласлаўлёнае : эсэ / В. Карамазаў // Полымя. – 1998. – № 8. – C. 3—30.
21.    Карамазаў, В. З вокам і сэрцам Дон Кіхота / В. Карамазаў // Роднае слова. – 2008. – № 11. – С. 104.
22.    Карамазаў, В. З вясною ў адным вагоне : [аповесці, эсэ, дзённік] / В. Карамазаў : [для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту]. – Мінск : Юнацтва. – 2002. – 398 с.
23.    Карамазаў, В. Каралеўскія пацеркі : навелы / Віктар Карамазаў // Полымя. – 2014. – № 6. – С. 39—49.
24.    Карамазаў, В. Краем белага шляху : аповесць / В. Карамазаў // Полымя. – 1992. – № 8. – С. 26.
25.    Карамазаў, В. Краса і воля / Віктар Карамазаў. – Мінск : Медиал, 2008.
26.    Карамазаў, В. Крыж на зямлі  і поўня ў небе : эскізы, эцюды і споведзь Духу, альбо Аповесць-эсэ жыцця жывапісца і паляўнічага Бялыніцкага-Бірулі / В. Ф. Карамазаў. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010.
27.    Карамазаў, В. Крыж на зямлі і поўня ў небе : эскізы, эцюды і споведзь Духу, альбо Аповесць-эсэ жыцця жывапісца і паляўнічага Бялыніцкага-Бірулі] / В. Карамазаў. – Мінск : Юнацтва. – 1991.
28.    Карамазаў, В. Мастак і парабкі / Віктар Карамазаў. – Мінск : Медысонт,  2011.
29.    Карамазаў, В. Па талым снезе : аповесць, апавяданні / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973.
30.    Карамазаў, В. Падранак : апавяданні / В. Карамазаў. – Мінск : Беларусь, 1968.
31.    Карамазаў, В. Проста ўспомніў я цябе... : публіцыстыка, проза, эсэ / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура. – 1989. – 317 с.
32.    Карамазаў, В. Прыліпала / В. Карамазаў // Акно ў зялёны сад. – Мінск, 1988. – С. 194—206.
33.    Карамазаў, В. Прыліпала / В. Карамазаў // Жаўранкі над полем. – Мінск, 2012. – С. 193—210.
34.    Карамазаў, В. Размова пастаўшчыкоў са спажыўцамі / В. Карамазаў // Могилевская правда. – 1963. – 26 сакавіка.
35.    Карамазаў, В. Рыбацкае шчасце : аповесць / В. Карамазаў // Ленінскі кліч. – 1968. – 21 верасня.
36.    Карамазаў, В. Спіраль : аповесць / В. Карамазаў // Полымя. – 1974. –  № 9. – С. 21.
37.    Карамазаў, В. Станiслаў Жукоўскi / Віктар Карамазаў. – Мінск, 2005.
38.    Карамазаў, В. Супраць неба – на зямлі. Жанчына ў чорным і Афган /  В. Карамазаў // Дзікі голуб. – Мінск, 2011. – С. 63—106.
39.    Карамазаў, В. Трагедыі лірычны эпілог : [А. В. Пысін] / В. Карамазаў //  Полымя. – 2010. – № 3. – С. 169—180.
40.    Карамазаў, В. Тры мацерыкі Бялыніцкага-Бірулі / В. Карамазаў //  Краязнаўчая газета. – 2005. – № 1. – С. 4.
41.    Карамазаў, В. Чалавек вогненнай прафесіі / В. Карамазаў // Беларусь. – 1965. – № 5. – С. 6—7.
42.    Карамазаў, В. Чалавеку насустрач / В. Карамазаў // Шлях сацыялiзма. – 1960. – 28 красавіка.
43.    Карамазаў, В. Янка Брыль – чытач : класікі зблізку / Віктар Карамазаў // Роднае слова. – 2015. – № 8. – С. 4—5.
44.    Карамазаў, В. Антон – зачараваная душа / В. Карамазаў // Маладосць. –  2005. – № 8. – С. 39—75.
45.    Карамазаў, В. Вачыма ветэрана : М. М. Падабеда / В. Карамазаў // Магiлёўская праўда. – 1962. – 11 лістапада.
46.    Карамазаў, В. Спіраль : аповесць / В. Карамазаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
47.    Карамазаў, В. Трэцяя вярчальная печ дала першы клінкер / В. Карамазаў // Новае жыццё (Клiмавiчы). – 1962. – 2 кастрычніка.
48.    Карамазаў, В. Цэментнікі : нарыс аб гісторыі ЦШК / В. Карамазаў // Шлях сацыялiзма. – 1960. – 18 жніўня.
49.    Карамазов, В. «Стоял и я на этой круче…» : рассказы / В. Карамазов // Неман. – 1998. – № 5. – С. 3.
50.    Карамазов, В. Бог с нами : [из дневника писателя] / В. Карамазов // Неман. – 1992. – № 6.
51.    Карамазов, В. Возвращение в себя : из дневника писателя / В. Карамазов // Неман. – 1994. – № 12. – С. 108.
52.    Карамазов, В. Вокруг трубы : из дневника писателя / В. Карамазов // Неман. – 1995. – № 4. – С. 113.
53.    Карамазов, В. Время и люди : о Кричевском цементно-шиферном комбинате / В. Карамазов // Советская отчизна. – 1958. – № 2. – С. 122—128.
54.    Карамазов, В. Жаворонком благословлённое : эссе / В. Карамазов // Неман. – 1998. – № 10. – С. 151.
55.    Карамазов, В. И крест, и полная луна : [из дневника писателя] / В. Карамазов // Неман. – 1997. – № 1. – С. 202.
56.    Карамазов, В. Лица, маски, затылки – прости нас, господи : [из дневника писателя] / В. Карамазов // Неман. – 1993. – № 7. – С. 3.
57.    Карамазов, В. По талому снегу / Виктор Филимонович Карамазов. –Минск : Мастацкая лiтаратура, 1973.
58.    Карамазов, В. Поеду жить в провинцию : [из дневника писателя] / В. Карамазов // Неман. – 1994. – № 1. – С. 114.
59.    Карамазов, В. Пуща : роман / Виктор Карамазов // Неман. – 1983. – № 1, 2, 3.
60.    Карамазов, В. Тепло родного очага : [повести] / В. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура. – 1983.