“воры ялуг≥на Ёрнеста ¬ас≥льев≥ча:

1.    ялугин, Ё. √од-другой в јлжире / Ё. ялугин // Ќеман. Ц 1986. Ц є 7. Ц —. 70Ч129.
2.    ялугин, Ё. »ван да ѕетр... : [о жизни и де€тельности первопечатника ѕетра ћстиславца] / Ё. ялугин // Ќеман. Ц 1983. Ц є 9. Ц —. 152Ч158.
3.    ялугин, Ё.  амни ћлечного ѕути : повесть : дл€ среднего и старшего школьного возраста / Ёрнест ялугин / художник ». ¬олкова. Ц ћинск : Ѕеларусь, 1969. Ц 104 с.
4.    ялугин, Ё. ћстиславцев посох : историческа€ повесть / Ёрнест ялугин. Ц издание второе, дополненное. Ц ћинск : ћастацка€ л≥таратура, 1978 Ц 272 с.
5.    ялугин, Ё. ќстрова : роман / Ё. ялугин. Ц ћинск : ћастацка€ л≥таратура, 1975. Ц 334 с.
6.    ялугин, Ё. ќстрова : роман ; ѕоследний кн€зь : историческа€ повесть / Ёрнест ялугин. Ц ћинск : ћастацка€ л≥таратура, 1986 Ц 470 с.
7.    ялугин, Ё. ѕаходзечы з цэху г≥сторыкаҐ... / Ё. ялугин // Ќеман. Ц 1981. Ц є 4. Ц —. 144Ч167.
8.    ялугин, Ё. ѕосле небыти€ / Ёрнест ялугин // Ќеман. Ц 1988. Ц є 2. Ц —. 7Ч106.
9.    ялугин, Ё. —олена€ планета : очерки / Ёрнест ялугин. Ц ћинск : ћастацка€ л≥таратура, 1973 Ц 158 с.
10.    ялугин, Ё. “олько камни : повесть, эссе / Ёрнест ялугин. Ц ћинск : ћастацка€ л≥таратура, 1989 Ц 349 с., ил.
11.    ялугин, Ё. ”видеть ћстиславца / Ёрнест ялугин // »з тьмы веков светлеющие лики : сборник / составители: ё. я. √уртовенко, “. ». ”левич. Ц ћинск : Ѕеларусь, 1994. Ц 71Ч83.
12.    ялугин, Ё. ”видеть ћстиславца : [о культурном наследии типографа XVI в.] / Ё. ялугин // Ќеман. Ц 1975. Ц є 10. Ц —. 177Ч184.
13.    ялуг≥н, Ё. јлжырска€ пастка : г≥старычны крым≥нальны раман / Ёрнэст ялуг≥н. Ц ¬≥льн€ [¬≥льнюс] : Ќаша Ѕудучын€, 2004. Ц 272 с.
14.    ялуг≥н, Ё. Ѕез эп≥таф≥≥ : дакументальна€ аповесць / Ёрнест ¬ас≥льев≥ч ялуг≥н / прадмова: ћ. —. —ташкев≥ча, ј. —.  арал€. Ц ћинск : Ѕеларусь, 1989. Ц 256 с.
15.    ялуг≥н, Ё. √артаванне : [аб √ерою —ацы€л≥стычнай ѕрацы, машын≥сту в€рчальных печॠ рычаҐскага ÷Ў  ≤. ≤. ћаг≥лЄҐцаву] / Ё. ялуг≥н // «аҐсЄды наперадзе : нарысы пра камун≥стॠ/ Ё. ялуг≥н. Ц ћ≥нск : Ѕеларусь. Ц 1968. Ц —. 39Ч51.
16.    ялуг≥н, Ё. «бор творॠ: у 3 т. “. 1. ≤дз≥ ≥ кажы : раман / Ёрнест ялуг≥н ; прадмова ј. √рыцкев≥ча. Ц ћ≥нск, 2007. Ц 480 с.
17.    ялуг≥н, Ё. «бор творॠ: у 3 т. “. 2. ј потым Ц рай : драматычны€ творы / Ёрнест ялуг≥н ; прадмова ј. √рыцкев≥ча. Ц ћ≥нск , 2008. Ц 352 с.
18.    ялуг≥н, Ё. ћсц≥слॠ: звенн≥ часу : сцэнарый дакументальнага тэлеф≥льма / Ёрнест ялуг≥н. Ц 1984.
19.    ялуг≥н, Ё. —≥ндбад в€ртаецца : аповесць : дл€ с€рэдн€га ≥ старшага школьнага узросту / Ёрнест ялуг≥н / ћастак √. ѕ. —€нькоҐск≥. Ц ћинск : ёнацтва, 1988. Ц 208 с.